131114 přednáška Má smysl pomáhat Africe?

Přednášku s názvem „Má smysl pomáhat v Africe", která se konala v rámci Malostranské akademie, pro nás připravila Hana Homolková, která působí v Zimbabwe, společně s Ilonou Bittnerovou, která pomáhá v Tanzanii. Přednášející přišly, aby nám něco řekly o tom, jak pomáhají v Africe, konkrétněji v Zimbabwe a v Tanzanii. Obě jsou toho názoru, že nemá cenu, aby lidé jen dostávali suroviny/peníze. Proto se snaží alespoň částečně pomoct tím, že od místních obyvatel odkupují obrazy a kamenné sochy (větších i menších rozměrů). Za odkoupené předměty (obrazy, sochy, šperky) dostanou umělci, kteří je vyrobili/nakreslili, dobře zaplaceno. Některé vesnice v Zimbabwe jsou osídleny umělecky založenými lidmi, kteří malují obrazy a sochají. V těchto vesnicích je nepsané pravidlo, že se nesmí navzájem kopírovat. Díky tomu lze poznat, který sochy sochal který sochař, a kdo namaloval jaké obrazy. Podle toho, co nám přednášející vyprávěly, je hlavní rozdíl mezi Evropany a Afričany v tom, že oni neřeší čas. Spát se chodí se slunce západem a vstává se se sluncem východu. Vyprávěly nám mnoho zajímavých historek a svých zkušeností. Jedna z přednášejících nám například vyprávěla, jak při jedné cestě místním autobusem dojeli k úseku cesty, po kterém se nedalo bezpečně projet, protože byl příliš rozbahněný. Proto řidič autobusu zastavil a 8 hodin všichni cestující čekali, až zaschne bahno, aby mohli v cestě bezpečně pokračovat.

Celá přednáška byla doplněna zajímavými fotkami a přednášející přinesly i nějaké obrazy, sošky a korále, které jsme si mohli koupit a přispět tak na pomoc v Africe. 

 

Markéta