1.C: opravný test v pátek 21. dubna

1.D: opravný test 25. dubna (pro test z 11. 4.)

známky z opravených testů budou co nejdříve na bakalářích. Čas nás tlačí, takže nebude obvyklý model - psaní, přinesení opraveného a oprava. Myslete na to - říkala jsem to už na hodině. Hodina by měla být, i když je plánovaná studentská konference pro vyšší ročníky. Kdyby to tak náhodou nebylo, vše se posouvá o týden.
 

1.C: Připomínám test v pátek 31.3.

Zahrnuje myšlení a inteligenci. Převážně se bude jednat o uzavřené otázky, ale počítejte také s určením Gardnerovy mnohočetné inteligence (i jiné) na příbězích.
 
 

1. D: Počítejte s testem v úterý 7. 3.

Na příští hodině doděláme inteligenci a Gardnera - doufám, že i aktivity k myšlení, které jste mi nepřipomněli. Zároveň si upřesníme, z čeho se bude psát.
18. 2. 2017

1. C: Na bakaláře jsem doplnila známky na druhé pololetí.

první test zaměřený na ontogenezi dopadl docela dobře a špatné známky byly spíše výjimkou. Druhý test na čití, vnímání a sociální percepci bych nazvala katastrofou - test s výběrem odpovědí vám vůbec nešel a dobré známky se vyskytly spíše náhodně. Budeme jej opravovat 3.3. - zase otázky s výberem odpovědí - ve stejném termínu si test dopíší ti, co jej nepsali.
Poslední známka je za domácí práci. Měli jste napsat úvahu, vybrat jste si mohli ze tří témat ze sociální percepce. Jednalo se o "jedničku zdarma" - alespoň tak to fungovalo v jiných třídách. Vy jste se bohužel rozdělili na dvě části. Jedna dostala své zasloužené jedničky (a 1-), pak bylo pár jedinců se známkami 2 a následovala část, která domácí úkol silně podcenila (napsala jen ve škole před hodinou, nedodržela rozsah či se minula s pochopením zadání), ta byla oceněna hůře. Škoda.
18.2.2017

Test (nazvěme jej pololetní) z psychologie

Píše 1.D v úterý (zadá někdo jiný) a 1. C ve středu na náhradní hodině OSV (místo chemie). V průběhu vánočních prázdnin je opravím a známky vyvěsím na bakaláře. Opravné a dopisovací termíny jsou pro 1.C 6. ledna (protože 13. ledna je PRAMUN a náhradní program) a pro 1.D v úterý 10. ledna.
17. 12. 2016
 

Středeční test 1.C je opraven

Známky jsou vyvěšeny na webu a většinou dopadly velmi dobře. Ty výjimečné případy, kdy nebudete se známkou spokojeni, si ji mohou opravit. Přidají se k jedinému spolužákovi, který chyběl a bude dopisovat. Na hodině si domluvíme termín.
13. 11. 2016

Test 1.C

1.C si svůj první test napíše při přesunuté hodině ve středu 9. 11. Zaměří se nejen na teorii, kterou jsme probrali, ale je nutné si projít i domácí úkoly, které byly zadány.
4. 11. 2016
 

Testy

První test 1. D dopadl velmi dobře. Je jen pár trojek a dále jsme se ani nedostali. Významně převažují jedničky a dvojky. Známky jsou na bakalářích.
gratuluji.
3. 11. 2016