Práce pro studenty v zahraničí

V průběhu studia ve čtvrtém ročníku se první pololetí budeme věnovat politologii a druhé pololetí právu. Podle délky Vašeho studia v zahraničí si vyberte zadání práce na příslušný časový úsek.
 
Politologie
1) Prokázat znalost oboru. Vyberte si, zda si chcete napsat jeden souhrnný opakovací test, nebo více testů, které obsáhnou všechno učivo. Pro domluvení termínu je třeba mě kontaktovat předem.
2) Vyberte si jedno z témat globálních problémů (politologické, sociální, ekonomické) a vyhledejte si k nim nějaká data (zdroje uvést nakonec) a napište na dané téma esej o rozsahu tří stran. Téma bude úzce formulované, aby bylo zajímavé. Je dobré si jej nechat schválit.
 
Právo
1) Prokázat znalost oboru. Vyberte si, zda si chcete napsat jeden souhrnný opakovací test, nebo více testů, které obsáhnou všechno učivo. Pro domluvení termínu je třeba mě kontaktovat předem.
2) Napište práci v rozsahu tří stran. Vyberte si z následujících okruhů. Téma formulujte a nechte si schválit.
    a) porovnat dva odlišné právní systémy
    b) vybrat si nějakou zajímavou kauzu a tu rozebrat
    c) najít nějakou zajímavou kauzu, kde na rozsudek  mělo vliv veřejné mínění
    d) je dobré snížit hranici trestní odpovědnosti? (argumentace pro i proti)
    e) tresty pro mladistvé