práce pro studenty v zahraničí

 SOCIOLOGIE
1) Prokázat znalosti z oboru - buď si napíšete jeden souhrnný test, nebo více částečných, které ale pokryjí celou probranou látku (výběr je na vás)
2) Najít nějaký zajímavý sociologický výzkum a udělat k němu replikaci.
    Vlastní průzkum zrealizujete na vzorku alespoň 30 osob.
    Vyhodnocení udělejte dle postupu pro ostatní studenty. Už bude zadán, bude vyvěšen na webu. Na vyžádání pošlu dříve.
    Porovnáte s původním výzkumem.