domácí práce pro studenty

První domácí úkol bude odevzdán 

3. D ve středu 3. října a 3. C v pátek 5. října. Při jeho psaní vycházíte z textu, který jste dostali na hodině. Máte 3 možnosti zpracování.
1) Vyberete si jeden odstavec a na něj napíšete úvahu / zamyšlení
2) Vytvoříte celkem 10 otázek, které Vás k textu napadají. Ke každému odstavci musí být alespoň 3.
3) S tvrzeními, které uvádí autor v textu, nesouhlasíte, najdete si tedy jiného sociologa a můžete tvrzení komparovat.