Práce pro studenty v zahraničí

Seznam probíraných témat je vyvěšen na webu, podle toho, zda budete studovat v zahraničí celý školní rok, nebo jen pololetí, si vyberete informace pro první pololetí - psychologii či pro druhé pololetí - sociologii - ev. oboje.
Uvědomte si, do kdy musíte mít uzavřenou klasifikaci, a podle toho si práci rozvrhněte. Rozhodně mě včas informujte, abychom se mohli dohodnout.
Co musíte splnit?
A) PSYCHOLOGIE
1) Prokázat znalosti z oboru - buď si napíšete jeden souhrnný test, nebo více částečných, které ale pokryjí celou probranou látku (výber je na vás)
2) Vyberte si témat, které spadá do psychologie a zaujalo Vás. Jako inspiraci si můžete otevřít seznam téma pro studenty (bude vyvěšen po úvodní hodině).
   Téma si zúžite, aby bylo zajímavé a nestalo se jen telefonním seznamem. Necháte si jej po internetu schválit.
   Rozsah práce - 3 strany. Nutné uvedení odborných zdrojů (ne blogy neznámých lidí).
 
B) SOCIOLOGIE
1) Prokázat znalosti z oboru - buď si napíšete jeden souhrnný test, nebo více částečných, které ale pokryjí celou probranou látku (výběr je na vás)
2) Najít nějaký zajímavý sociologický výzkum a udělat k němu replikaci.
    Vlastní průzkum zrealizujete na vzorku alespoň 30 osob.
    Vyhodnocení udělejte dle postupu pro ostatní studenty. Už bude zadán, bude vyvěšen na webu. Na vyžádání pošlu dříve.
    Porovnáte s původním výzkumem.
4. září 2016