Letos poprvé nebudeme psát samostatné projekty.

V průběhu pololetí budete pracovat s texty zaměřenými na psychologická témata.