Okruhy k samostatným projektům studentů pro 1. pololetí:

 

A) práce s obecně dosažitelnými zdroji (ve dvojici)

1) Vliv reklamy, masmédií (televize, internet...) na psychiku dospělých, dětí či mládeže

(zaměření na čití a vnímání; klamání zákazníka; manipulace; strategie reklamy či prodeje)

 

2) Problematika týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

(deprivace; projevy; vliv takových problémů na další život člověka…)

 

3) Problematika mentálně postižených a práce s nimi

(život a možnosti mentálně postižených; vzdělávání; samostatný život; integrace do společnosti; odlišnosti vzhledem k závažnosti postižení…)

 

4) Problematika dětí v dětských domovech, SOS vesničkách, v náhradní péči

(odlišnost výchovy v úplných rodinách a dětí umístěných v dětských domovech, SOS vesničkách či v náhradní péči; odlišnosti v socializaci; možné problémy do dalšího života…)

 

5) Psychologie sportu

(agresivita mezi hráči, „fanoušky“, doping, soutěživost, potřeba vyhrát za každou cenu...)

 

6) Poradenská psychologie

(otázka pedagogicko-psychologických poraden, poraden pro rodinu, osobnostní testy; otázka správného využití; diagnostika…)

 

7) Následky nevhodné socializace

(sekty, party, šikana...)

 

8) Sny a fantazie

(co jsem objevil zajímavého k této tematice - historie, snáře, nejnovější výzkumy, má spánek vliv na náš život?)

 

B) Témata, která se úzce týkají mé osoby (každý sám)

1) Genealogie mé rodiny

            a) genealogie mé rodiny (nejméně do úrovně prarodičů)

                        - odkud pocházím, jaké jsou mé kořeny, vzdělání, zaměstnání, nadání, náboženství...

            b) jak to ovlivnilo mě

                        - já pod vlivem mých nových znalostí – po kom vlastně jsem?

                        - já pod lupou psychologie

 

2) Odkud pocházím

         a) místo, odkud pocházím (jen to nejdůležitější, co ovlivnilo i mne)

                        - historie místa, kulturní zázemí, vzdělání, průmysl...

                        - významné osobnosti...

            b) jak toto místo ovlivnilo můj vývoj

                        - je nějaký rozdíl mezi lidmi, kteří vyrostli na vesnici, ve městě, na sídlišti..?

                        - mají jiné možnosti, zájmy, uplatnění…?

 

Kritéria:

Rozsah: 6 stran

Téma: vymezit užší téma, abyste nevytvořili „telefonní seznam“, práce by měla být i zajímavá a měli byste se z ní dovědět něco nového

Odborná literatura: nutně uvedena na konci práce a ne jen jedna publikace (ne čerpat jen z internetu, wiki apod.)

Gramaticky správně, zkusit najít nějakou přílohu, zajímavost

Termín odevzdání: poslední listopadový týden

Hodnotí se: včasné odevzdání; správnost; uvedení odborné literatury a její nalezení; kultivovanost a gramatická správnost písemného projevu

24. 9. 2017