3. úkol - pracovní list ke jménu:

doplnit vše potřebné do pracovního listu do následující hodiny

2. úkol - genealogie:

1.C do 6.11., 1.D do 12.11.
•Formou vývodu sestavit za dodržení genealogických pravidel alespoň do úrovně svých praprarodičů. Hodnotit se bude:
•Dodržení genealogických pravidel
–U každého povinně uvádíme datum narození, ev. úmrtí
–Pokud to víte, můžete uvádět i datum sňatku
–Pracujeme se základním vývodem, takže neuvádíme žádné strýčky, tetičky, sestřenice apod.
•Rozsah rodokmenu – za rozsáhlejší jsou plusové body
•Estetická úroveň
 
 

1. úkol - heraldika:

1.C do 8. 10. a 1. D 9. 10. vyhotoví každý svůj  erb.
 
ze čtvrtky velikosti A4 si každý vyrobí svůj vlastní erb. Co se bude hodnotit?
1) tvar erbu a jeho dělení - bude vycházet z pracovního listu
2) barvy na erbu - dodržení pravidel
3) rozeznatelnost obrázků / znaků na erbu na větší vzdálenost
4) estetická úroveň
5) nejdůležitější: KOLIK spolužáků mne podle erbu pozná?
Každý erb bude na rubové straně tužkou podepsán, před hodinou bude pomalovanou stranou dolů položen na katedru.
Součástí úkolu je i devisa - nebude-li psána česky, musí být součástí český překlad.