Domácí příprava

Po dohodě ve třídě na pondělí 13. listopadu budete potřebovat fotografie.

Začneme probírat vývojovou psychologii. Přineste si každý 6 - 10 fotografií ze svého dětství (od prenatálního věku do cca 8 let), na kterých jste zachyceni v nějaké akci (chůze, malování, lyžování, jízda na kole, lezení...). Fotografie musí být jednotlivé (pokud je budete tisknout a budete jich mít více na jednom papíře, rozstříhejte je). Fotografie se nezničí, budeme si je prohlížet a řadit je dle ontogeneze. Měli byste proto vědět, kolik vám na fotografii je. Podrobnosti si vysvětlíme na hodině.
 
 

Jména:

 • z poslední hodiny máte pracovní list na vyplnění, týká se křestního jména i příjmení

 

Genealogie:

 • připomínám, že v pondělí 16. 10. všichni přinesou svůj genealogický strom
 • povinně do úrovně prarodičů s uvedenými údaji o narození (ev. úmrtí)
 • co se bude hodnotit?
 •     správné vyhotovení (řazení jmen)
 •     uvedená data (do povinné úrovně jsou doufám snadno dohledatelná)
 •     estetická úroveň provedení
 •     plusové body budou za další (nepovinně) uvedené předky z dalších generací
 •     naopak nebude obsahovat zádné tetičky, strýčky a sestřenice...
 

Heraldika:

 • 1.C měla hodinu heraldiky v pátek 22. 9. během suplované hodiny.  
 • V této hodině jste se seznámili se základními pravidly tvorby erbu, používání barev, členění štítu.
 • Z toho vyplývá první domácí úkol:
 • Každý student si na následující hodinu připraví vlastní erb s přihlédnutí k získaným znalostem, použije jakýkoliv ze čtyř základních tvarů štítu o velikosti A4. Podle erbu by měl být každý student poznatelný. Kategorie, které budou hodnoceny:
 1. Kolik spolužáků pozná podle erbu autora.
 2. Správné použití barev a dělení štítu.
 3. Dobrá viditelnost/rozpoznatelnost jednotlivých částí.
 • Štít bude podepsaný z druhé strany papíru a nikdo by jej neměl před hodinou vidět. Na hodině si k jednotlivým erbům řekneme hodnocení. Nejzdařilejší mohou získat ocenění za přípravu na hodinu.
Termín pro odevzdání a práci s erbem je pondělí 9. října (až se vrátíte z Mozolova)
24. 9. 2017