témata pro prezentaci na téma psychopatologie (a jiná přidružená témata)

Jako první výkladový celek nás čeká psychopatologie. Předkládám možný výběr témat, ale nebráním se i jiným (po konzultaci). Na co se máte připravit?
1) vybrat si téma a nechat si jej schválit/zarezervovat
2) na předem stanovené datum si připravit ppt prezentaci a pracovní listy pro spolužáky - délka vystoupení asi 15 minut
3) v pátek před svým vystoupením odeslat celou přípravu mně - podívám se, co jste si připravili, abych si mohla sestavit informace na zbytek hodiny
4) každému tématu věnujeme jednu vyučovací hodinu - budeme se tedy o čas dělit
 
Možná témata: 
somatoformní poruchy - Majzelová
úzkostné poruchy
   generalizovaná úzkostná porucha/ panická porucha - Remeňová
    fobie I.    - Zajíc
    fobie II. -
    obsedantně kompulzivní porucha - Vondrová
    Reimannovy formy strachu - Peterková
    Posttraumatická stresová porucha - Vrzalová
poruchy nálady
    deprese - Pozníková
    bipolární afektivní porucha  - Lyubovenko
poruchy osobnosti
    asociální porucha osobnosti - Fialová
    hraniční porucha osobnosti - Dostálová
    narcismus - Krejčí
    kleptomanie - Vašířová
    gamblerství - Vorovská
předstírané poruchy - Čertíková
 
poruchy příjmu potravy (ne celek)
anorexie - Kollárová
bulimie - Krůtová
 
amnesie - Sedlecká
 
demence - Jansíková
 
vícečetná osobnost - Merta
 
ADHD - 
 
NE: schizofrenie a poruchy autistického spektra
Pokud Vám téma nevyhovuje (mohli jste si jej zvolit, kdybyste dodrželi termín), musíte se domluvit s někým jiným, že si je vyměníte.