literatura

  • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004
  • Drapela, Victor J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 2011.
  • Coan, Richard W.: Optimální osobnost a duševní zdraví. Praha, Grada Publishing 1999.
  • Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Nakladatelství H and H 1998
  • Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Jiří Budka 1994. Event. Jiný slovník např. Gillernová
  • Orel, M.: Na Freuda já nemám čas, doktore. Praha, Portál 2015
  • Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují. Praha, Portál 1994
  •  
  • vlastní výběr z knih jednotlivých psychologů (Freud, Jung, Adler, Horneyová, Fromm, Erikson, Maslow, Frankl - jedna kniha)

Další literatura dle vývoje semináře.