1) Na nějaké zajímavé téma z oblasti humanitních věd najít 5 názorů a 5 faktů - kde je třeba citace, uvést.
   Text pošlete s předstihem e-mailem (úterníí do soboty, páteční do úterý), abych je mohla pročíst a použít pro práci v hodině.
   Formát názvu přílohy: 5.A/B_příjmení_číslo úkolu_název práce
   I text musí být podepsán (když jej tisknu, musím vědět, čí je).