přidání dalších informací do 1.C a hodin práce s textem

12.01.2015 19:13

Vzhledem k tomu, že se konečně rozjíždí běžná výuka, budu postupně naplňovat jednotlivé složky.

V prvním ročníku se objeví probraná témata, domácí úkoly, data a okruhy písemných prací.

Přidána bude také doporučená literatura.

                                                                                                                                                              ŠC