sociologie

 • Historický vývoj a současná sociologie; význační světoví a čeští sociologové
 • Metody zkoumání v sociologii (metody, techniky, vědecký výzkum)
 • Komunikace (verbální, nonverbální)
 • Sociální konflikt a sociální norma (vymezení konfliktu a jeho forem, sociální norma a kontrola; problémy v mezilidských vztazích)
 • Základní sociální útvary (sociální skupina, rodina, dav + teorie davu…)
 • Sociální diferenciace společnosti (společenský nerovnost, přirozené rozdíly mezi lidmi, proměny ideálu rovnosti, sociální status, mobilita..)
 • Teorie společenské změny (společenský pohyb, adaptace, vývoj, pokrok; změny revoluční a evoluční…)
 • Socializace (význam začlenění člověka do společnosti; porozumění hodnotám a normám)
 • Sociální problémy a deviace (sociální norma a deviace, sociální patologie, kriminalita, rasismus…)
 • Kultura, přírodní a sociální prostředí (kultura v různých pojetích; subkultura, masová kultura a masmédia; příroda a zásahy člověka do ní)
 • Náboženství (víra, náboženství, církev, sekta, ateismus; nejznámější světová náboženství – animismus, hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám)
 • Životní styl (různé životní styly, civilizační choroby…)

 

Doporučená literatura:

 • Buriánek, Jiří: Sociologie. Fortuna. Praha 1996.
 • Keller, Jan: Úvod do sociologie. SLON. Praha 2001.
 • Giddens, Anthony: Sociologie. ARGO. Praha 2010.