politologie

o    Politologie jako věda, politika jako participace občanů na veřejném životě

o    Stát, vznik státu, funkce státu, formy, státní symboly

o    Politická strana, levice, pravice, program politické strany, politický subjekt a objekt

o    Volby, volební právo, volební systémy

o    Politické doktríny a ideologie, extremismus

o    Politický pluralismus a jeho význam pro demokracii

o    Demokracie – její charakteristika, druhy, hodnotový rozměr, přímá a nepřímá demokracie

o    Občan, občanství, občanská společnost, občan v právních vztazích, participace, vlastenectví, nacionalismus, občanská společnost a její vztah ke státu

o    ČR v mezinárodních organizacích: Rada Evropy, OSN, Severoatlantická aliance, Evropská unie, Schengen

o    Politika a média

 

            Doporučená literatura: 

      David, Roman: Politologie – Základy společenských věd, Nakl. Olomouc – 5., přepracované a rozšířené vydání