ekonomie

Ekonomie a ekonomika (základní ekonomické pojmy, členění ekonomie, ekonomické systémy)

Trh (nabídka, poptávka, potřeba, statek, služby, výrobní faktory, ekonomický cyklus, vlivy na tržní hospodářství)

Podnikání (právní subjekty v tržní ekonomice, podmínky podnikání, druhy firem, marketing, managament, reklama, podnikatelský plán, finanční plán, psychologie řízení podniku)

Zaměstnání (rozdíly mezi zaměstnáním a podnikáním, základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda)

Makroekonomické teorie

Úloha státu v tržní ekonomice (daňová soustava, státní rozpočet, sociální politika, ekonomika ČR, postavení české ekonomiky v evropském a celosvětovém rámci, stát jako subjekt tržního mechanismu)

Nedokonalosti tržního mechanismu (meze systému poptávky a nabídky, nezaměstnanost, inflace)

Bankovnictví a finanční gramotnost (centrální banka, role komerčních bank, ochrana peněz, investování, spoření, pojištění, principy odpovědného zacházení s osobními financemi)

 

Literatura:

BELLOVÁ, Jana a kol.: Občanský a společenskovědní základ – ekonomie. Praha. Computer Media. 2011

BUČKOVÁ, Veronika a kol.: Ekonomika pro střední školy. Brno. Didaktis. 2013

ČECHOVÁ, Jarmila a kol.: Ekonomika pro gymnázia. Praha. Eduko. 2011

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana: Slabikář finanční gramotnosti. Praha. Cofet. 2012