Tereza Jankovská - Určení osobnostních rysů

Abstrakt

Tato práce se zabývá biologickými směry používající se v kriminologii. Především se pak zaměřuje na spojitost mezi vnějšími znaky pachatele a jeho osobnostními rysy. Cílem práce je seznámit čtenáře s hlavními vědami této oblasti; Lombrosovu teorii a frenologii. Dále je účelem komparovat tyto disciplíny a řešit jejich vlivy na moderní kriminologii.

Zvolené cíle jsem řešila hledáním a osvojováním si informací dané problematiky a následném aplikováním na části práce.

V práci se mi podařilo zjistit vlivy Lombrosovy teorie a frenologie. Porovnáním obou disciplín byla nalezena určitá spojitost mezi sledovanými subjekty, avšak výsledky mohou být zkreslené kvůli nedostatku potřebného materiálu a zkušeností.

Přínosem této práce je seznámení čtenáře s hlavními teoriemi biologického směru a prohloubení vědomostí v oblasti vzniku a praktik kriminologie 20. století.

 

Klíčová slova: Lombrosova teorie, rozený zločinec, frenologie, charakteristika pachatele, vlivy frenologie a Lombrosovy teorie, somatotypy