simulované soudní řízení 4C

Pojetí soudního řízení z pohledu novinářů:
 

Soud uznal rozvod manželství Švecových platným

Před několika měsíci obvodní soud pro Prahu 1 odročil jednání ve věci rozvodu manželů Švecových pro nedostatek podkladů a svědků. Martin Švec (Žalující) požadoval okamžitý rozvod, přičemž manželka Petra Švecová (Žalovaná) odmítala s odvoláním na svůj nevyhovující pooperační zdravotní stav.

 

K obnovenému jednání se dne 10. prosince 2014 dostavil pouze žalující, žalovaná se ze zdravotních důvodů omluvila. Jednání bylo zahájeno v 14:30. 

Z vyslechnutí žalujícího jsme se dozvěděli, že paní Švecová neudává pravdivě svůj zdravotní stav a navíc mu způsobila výraznou finanční újmu na osobním majetku: „Manželka Švecová není již nesoběstačná, pravidelně chodí do 007, kde se setkává s muži, které vodí do společného bytu, do kterého neměl povolen přístup. Paní švecová dokonce podala žalobu, mimo jiné vzala půjčku a můj lustr pod cenou, způsobila újmu na lovecké vestě, dále byl uvalena exekuce na byt. Já jsem se už dříve rozhodl, že budu platit výživné, které ovšem spadá na splacení dluhu.“ Právní zástupkyně manželky Mgr. Jana Grulichová ovšem trvala na tom, že za rozpadem manželství stojí nevydařená operace a že by naopak její klientce způsobil výraznou újmu.

 

V otázkách kladených Panu Švecovi jsme se navíc dozvěděli, že i když ji opustil již tři dny po návratu manželky z nemocnice, rozhodnutí o rozvodu proběhlo mnohem dříve: ,, Rozhodl jsem se dřív, ale byla to už pro mě poslední kapka a již v tu dobu jsem vedl vztah s jinou ženou.“

Přivolaní svědci veskrze přinesli ve výpovědi některá nová fakta ohledně závislosti žalované na alkoholu nebo jejím fyzickém a psychickém stavu. Podle Františka Lásky, expřítele Paní Švecové, se žalovaná často vydávala do baru 007, popíjela alkohol a rozhodně nebyla nesoběstačná. Naopak podle Jitky Skleničkové byla Paní Švecová psychicky raněna po odchodu Pana Švece z domu a ona sama je prý přesvědčená, že hlavním důvodem rozvodu je nepodařená operace.

Soud nakonec povolal i znalce MUDr. Martina Hejného, který i přes poněkud nesrozumitelné vyjadřování přinesl obsáhlý zdravotní posudek, kde uvedl: „Zánět pobřišnice způsobený perforací žaludku v okrsku nekrotické žaludeční stěny hodnotím jako přímý následek operace  žaludku dne 30. 5. 2013, ale operace byla provedena lege artis.“ a pokračoval, „Operační revize provedená dne 6. 6. 2013 byla vynucena výše uvedenou komplikací a hodnotím ji také jako přímý následek operace  žaludku dne 30.5.2013. Zadavatelka je odkázána na pomoc další osoby, není schopna sebeobsluhy.“

Rozhodnutí soudu padlo ve prospěch Pana Švece, kdy soud uznal rozvod manželství Švecových. Žalující ovšem musí i nadále platit výživné a náhrady za ušlou újmu na majetku nedostane. Paní Švecová bude nucena se vypořádat s exekucí, dluhy a staráním se o sebe z invalidního důchodu.

_________________________________________________________________________________________________________

Přes den o sebe nechá pečovat, v noci tancuje po stole! Muž z Hradecka se rozvedl s ženou „odkázanou na lůžko“

Po zpackané liposukci trpěla Magdalena Švecová (46) velkými bolestmi, její manžel Jiří (39) v této době ale podal rozvodovou žádost. Podle něj prý žádnou pomoc nepotřebuje, podle svědků dokonce večer chodí do baru a organizuje večírky.

Okresní soud v Hradci Králové řešil minulý týden neobvyklý rozvod. Jiří Švec si na svou manželku ztěžoval kvůli jejímu neúnosnému panovačnému chování (není tomu ostatně tak dávno, co na ní podal žalobu, když mu odmítla přístup do bytu) a zmínil taky exekuci, do které je oba jeho žena dostala nevýhodnou půjčkou, o níž nevěděl. Ve svém seznamu důvodů pro rozvod pak neopomněl uvést ani újmu, kterou mu žena způsobila na jeho lovecké vestě.

 

Magdalena Švecová strávila posledních několik měsíců v nemocnici. Nejprve v březnu podstoupila liposukci, a to z estetických důvodů. Tělo paní Švecové ale nápor nesneslo a několik dní po operaci u ní došlo k protržení žaludku a Magdalena musela být ve velkých bolestech opět převezena do nemocnice, kde jí jen tak tak zachránili život. V nemocnici, kde trávila v posledních měsících tyto těžké chvíle, jí manžel vůbec nenavštěvoval a žádost o rozvod podal hned tři dny po jejím propuštění. Magdalena Švecová se ze zdravotních důvodů účastnit nemohla, k rozvodu ale projevila výslovný nesouhlas. Když její právníci zopakovali jejímu manželovi fakta o jejím zdravotním stavu, ohradil se, že jeho žena žádnou pomoc vůbec nepotřebuje, a že jí jen přenechal jejich společný byt.

Výpovědi svědků Jiřího tvrzení podpořili. Miroslav Laska (47), Jiřího přítel, který kdysi býval do Magdaleny zamilovaný, o ní prohlásil, že je po operaci zlá a zákeřná, a vyprávěl také o jistém alkoholickém večírku, nedávno konaném v bytě u Magdaleny. Prý zde dokonce tančila na stole a rozhodně se nedalo říct, že by nějak trpěla následky operace nebo nepřítomností manžela. Majitelka místního vesnického baru zas vypovídala, že Magdalenu v baru vídá v poslední době až dvakrát do týdne, a to někdy i ve společnosti různých mužů. Magdalenina kamarádka ze školy Radka Skleničková (46) naopak řekla, že Magdaleně denně chodí vařit a uklízet a že s ní musí i chodit ven, protože Magdalena by sama neudělala skoro ani krok. Jenomže, Radka také ve své výpovědi sdělila, že neví, co Magdalena dělá večer, a že o jejím stavu ví pouze od ní.

 

Soud nakonec rozhodl ve prospěch Jiřího, Magdaleně kvůli splácení dluhů nepřiznal ani výživné. Jak se zdá, Magdalena nejen že neumí zacházet z penězi, ale je to také simulant dost velkého kalibru.

_________________________________________________________________________________________________________

                Když rozvod, tak rozvod

 

            Dne 24.05.2016 projednával soud na Praze 1 případ mezi Martinem a Petrou Švecovými. Jejich manželství bylo šťastné až do 30.05.2013, kdy se Petra Švecová rozhodla podstoupit operaci, a to bandáž žaludku.  Zákrok se  však nepovedl a ona zůstala naprosto nesoběstačná a odkázaná na pomoc druhé osoby. Když se její zdravotní stav zlepšil, byla dne 22.12.2013 propuštěna z nemocnice domů. Její manžel ji ovšem pouze tři dny poté opustil a odstěhoval se k jiné ženě a současně podal žádost o rozvod, s kterým jeho manželka nesouhlasila. Soudu příslušelo v této věci rozhodnout.

            K soudnímu řízení se dostavil Martin Švec jako žalobce, ale Petra Švecová, jako strana žalovaná, se z jednání omluvila ze zdravotních důvodů. Soud dal prostor k vyjádření oběma stranám. Advokáti žalobce prohlásili, že operace nebyla nutná, natož strana žalované reagovala slovy, že se jednalo o vylepšení postavy Petry Švecové, aby se líbila svému muži. Soud přistoupil k výslechu žalobce. Martin Švec řekl: "Má manželka není již nesoběstačná, pravidelně chodí do baru 007, kde se setkává s muži, které pak vodí do našeho společného bytu, do kterého mi byl znemožněn přístup. Paní Švecová si dokonce vzala půjčku a také prodala mé věci. Zapříčinila uvalení exekuce na byt, tudíž jsem se rozhodl neplatit mé ženě výživné, protože všechny tyto peníze dávám na splacení této exekuce."

            Prvním předvedeným svědkem žalované byl pan František Laska, který se zná s paní Švecovou od roku 1989, kdy pracovali pod společným zaměstnavatelem. Byl do Petry Švecové dlouho zamilován, ale jeho láska nebyla opětována. Prohlásil, že Petru Švecovou vídá v baru 007, kde bývá ve společnosti cizích mužů a popíjí alkohol. Druhým předvolaným svědkem byla paní Ilona Hrubá, která pracuje jak servírka v baru 007. Řekla, že s Petrou Švecovou se zná asi 10 let, ale nemůže říct, že by byly nějaké velké kamarádky. Ilona Hrubá popsala její zdravotní stav takto:" Žalovaná nemá problém s pitím alkoholu, pohybuje se bez omezení a navíc si vodí jiné muže do svého bytu."  Třetím předvolaným svědkem byla paní Jitka Skleničková, která se zná se žalovanou od školy a jejich vztah je až sesterský. Jitka Skleničková prohlásila, že se musí o Petru starat, chodí ji připravovat jídlo a tudíž ji navštěvuje každý večer. Podle Jitčiných slov, Petra Martina Švece stále miluje a důvod operace byl hlavně on, chtěla vypadat lépe pro svého manžela. Posledním svědkem byla paní Františka Plachá, sousedka manželů Švecových. Před soudem vypověděla, že Petru Švecovou vídala venku pouze v doprovodu paní Jitky Skleničkové a byla to právě ona, která ji dávala veškeré informace ohledně zdravotního stavu Petry Švecové.

            Na závěr soudního řízení byl předvolán znalec MUDr. Martin Hejný, kterého ji najala paní Švecová, aby se vyjádřil k jejímu zdravotnímu stavu. Soudní znalec potvrdil, že Petra Švecová je naprosto nesoběstačná, což bylo potvrzeno i v lékařské zprávě z roku 2014, kterou předložili advokáti žalované. Ve své závěrečné řeči strana pana Švece požadovala vypracování nového znaleckého posudku a navrhla snížit výživné a manželství rozvést. Strana paní Švecové s rozvodem nesouhlasila. 

            Po krátké pauze ve svém rozsudku soud rozhodl ve prospěch žalobce a vyhověl jeho návrhu na rozvod manželství. Strana žalovaná si ponechala lhůtu pro odvolání.