seminář s Klubem mladých politologů

DEMO POSLANECKÉ SNĚMOVNY - HRA S VÝKLADEM – V prvé řadě je studentům pomocí jednoduchého schématu vysvětlen legislativní proces České republiky. Po tomto výkladu následuje samotná „hra na poslaneckou sněmovnu“, kde jsou studenti rozděleni do tří skupin. Jedna je PRO schválení předkládaného zákona, druhá skupina je PROTI a třetí je nerozhodnutá. Každá ze skupin se snaží prosadit svůj cíl a zároveň „přetáhnout“ členy dalších skupin na svou stranu. Smyslem a cílem je studentům co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji vysvětlit legislativní proces, který je jim v prezentaci představen, a v následující hře si ho sami vyzkouší, tím pádem lépe zapamatují.

Tato aktivita nám byla nabídnuta Klubem mladých politologů, mladý tým byl doplněn doc. Karlem Mullerem z katedry politologie z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Hru vedly studentky a další výklad a diskusi pedagog, který je doprovázel. 

Reakce našeho studenta publikovaná v brožuře týkající se projektů Klubu mladých politologů:

„Překvapilo mě, nakolik je jednoduché automaticky souhlasit s většinovým názorem své skupiny, aniž by nad tím člověk více přemýšlel, aniž by se snažil vyjádřit svůj názor - tendence ke konformitě, identifikace s rolí své skupiny. Zároveň mě překvapilo, nakolik je jednoduché podlehnout korupci.“ (Demo Poslanecké sněmovny na Gymnáziu Jana Nerudy Praha 1)

 

Seminář s Klubem mladých politologů