Jeden svět na školách

Amal // Reucker Caroline / Německo / 2015 / 55 min. / 15+
Téma filmu: krizové oblasti, válečné konflikty, migrace, rodina
Průřezová témata: multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova

Po tragických událostech, které významně zasáhly do života jeho rodiny, se Mohamed rozhodl, že už není bezpečné zůstat ve válkou zmítané Sýrii a s manželkou a dětmi uprchl do Libanonu. Jeho syn potřebuje kvalitní lékařskou péči kvůli vážnému zranění ruky a dcerám chce umožnit studium na střední škole. S vidinou lepší budoucnosti tak přijímá syrská rodina možnost odjet do Německa, kde získali dvouletý azyl. Ve filmu sledujeme proces jejich začleňování se v novém prostředí. Děti si postupně najdou přátele, učí se jazyk a daří se jim zapadnout mezi vrstevníky. S dospělými je to ale horší. Matka Ghadír se v Evropě stále necítí být doma. Ačkoli jí syrská válka vzala dceru Amal, tak – na rozdíl od svých dcer, které už plánují svou budoucnost v Německu – ona stále doufá, že se budou moci vrátit zpět do Sýrie. (https://www.jsns.cz/cz/article/38/Seznam_filmu.html#Jeden svět pro studenty - filmy)

Se studenty 3. ročníku jsme navštívili film Amal. Součástí produkce je také diskuse s pozvaným hostem, jedním z nich byl i Filip Hausknecht. Pro studenty bylo zvláštní vidět svého spolužáka, jak moderuje diskusi a odpovídá na otázky, vypráví svůj příběh.