dvouhodinový seminář odborného textu

V prosinci proběhl dvouhodinový seminář pro hodiny práce s odborným textem, který vedl dr. Milan Daniš s FHS UK. Pracoval se studenty a hodina byla otevřená i pro učitele.