Modrý Domeček

V pátek 27. března navštívili studenti 6. ročníků (seminář ZSV a psychologie) kavárnu Modrý Domeček v Řevnicích. Jedná se o kavárnu, která zaměstnává lidi s mentálním i tělesným postižením či s duševním onemocněním.

V Domečku nás přivítala paní Dudáková, kdo chtěl, mohl si koupit něco dobrého k pití a následně jsme se vydali do jedné z místností v prvním patře, kde nás čekala přednáška o činnosti Modrého Domečku. Z historie jsme se dozvěděli, že kavárna vznikla v roce 2003 pod vedením občanského sdružení Náruč, které má sídlo v Dobřichovicích. Kavárna zpočátku zkoušela různé aktivity, mezi něž patřilo například žehlení, šití či vedení výtvarné dílny. Nakonec však zvítězila samotná gastronomie.

Do kavárny nejčastěji přicházejí studenti praktických škol, lidé s mentálním, tělesným postižením a duševně nemocní. Prvními zaměstnanci byli starší lidé, kteří v dětství ještě neměli možnost navštěvovat specializované školy a neuměli tak číst, ani psát. Hlavním cílem Modrého domečku je rozvíjet dané schopnosti pacientů, učit je sociálnímu žití a připravovat je na otevřený trh práce. Lidé s mentálním a duševním onemocněním pracují v kavárně/pekárně, tělesně postižení ve výrobně čerstvých těstovin PASTA FIDLI. Z hlediska podpory zaměstnanců jsou pracovníci respektováni a vedeni k vlastnímu rozhodování a vyjádření svého názoru. Na začátku pracovního poměru je čekají zkušební směny, kde si vyzkoušejí různé pracovní pozice a najdou tu, která jim nejlépe vyhovuje. Každému z nich je poté přidělen patron, který mu stanoví individuální plán pracovního rozvoje.

Mimo tyto služby kavárna také poskytuje sociální poradenství, které může navštívit prakticky kdokoli a pomoc je mu poskytnuta zdarma, nebo v případě potřeby je odkázán na jiné odborníky. V současnosti je nejfrekventovanějším problémem nezaměstnanost a dluhy.

Na konci přednášky jsem zhlédli krátké video o výrobně čerstvých těstovin PASTA FIDLI, kde jsou zaměstnáváni tělesně postižení lidé. Jejich hlavním handicapem však není samotné onemocnění, ale hlavně dlouhodobá nezaměstnanost. Těstoviny se rozvážejí po celé ČR.

Po přednášce jsme měli možnost nahlédnout do různých dokumentů, týkajících se pracovního poměru v kavárně, doprohlédli jsme si zbylé prostory domečku a paní Dudáková nás též seznámila s jejich plány do budoucna. 

Všichni jsme si koupili výborné těstoviny a spokojeně se vraceli do Prahy. Byla to velmi pěkná a přínosná exkurze, která nám rozšířila obzory o činnosti takovýchto institucí a určitě i spoustu studentů inspirovala do budoucnosti.

Děkujeme paní profesorce Coufalíkové, za uspořádání exkurze, a paní Dudákové za přínosnou přednášku.

Veronika, 6.B

 

Jestli Vás téma zaujalo, můžete se podívat na webové stránky:

www.os-naruc.cz/index.php?action=30101

www.pastafidli.cz/