Sexualita podle Freuda

Tento seminář máme domluvený na 29. 11. Emailem jsem Vám rozeslala odkaz na test rozeznávání emocí, o kterém jsme mluvili na semináři.
 
 

Psychiatrická nemocnice Bohnice - 2. listopadu 2016

Ve středu 2. listopadu se sejdeme v 8.30 na zastávce Libeňská. Program sice začíná až v 9 hodin, ale projdeme se i parkem. Přijďte tedy všichni včas.
 
Počítejte s připraveným programem nejméně do 12 hodin.
V 9:00 s kolegou Dr.Červenkou na centrální terapii - komentovaná prohlídka terapeutických dílen.
 
V 10:00 přednáška MUDr.Davida v prvním patře divadla (dovedu Vás já, případně kolega Červenka).
 
Cca v 11:00 paní Romana Šimková nám představí práci Centra psychosociálních služeb. 
 
S sebou si vezměte papír a tužku na poznámky. K programu bude také "kontrolní" pracovní list. Nezapomeňte, že čekám na zpětnou vazbu z Baobabu...
28. 10. 2016

anglický slovníček

Nakonec se Aničce podařilo najít slovníček psychologických pojmů přímo od American Psychological Association, což je záruka kvality 

Zde posílám odkaz:

http://www.apa.org/research/action/glossary.aspx?tab=1

18. října 2016

Přihlášky na psychosobotu

Připomínám: Psychosobotu nabízíme sice přednostně studentům psychologického semináře, ale na Vaše přihlášky čekáme jen do pátku 21. října. Když nebudou všechna místa obsazena, nabídneme je ostatním. 
16. října 2016

Zimbardo v Praze

Philip Zimbardo - Projekt hrdinské imaginace

18. 10. 2016 od 17:30
Lístky bohužel již nejsou, ale je možné se na přednášku podívat ze záznamu (viz odkaz dole)
Profesor Philip Zimbardo je jedním z nejvýznamnějších žijících psychologů. Jako emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil 50 let výukou a studiem psychologie. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a především výzkumem zla.

Jeho nejznámějším počinem je kontroverzní Stanfordský vězeňský experiment, který ukázal, jak snadno mohou běžní inteligentní vysokoškoláci překročit hranici mezi dobrem a zlem, když jsou vystaveni vlivu situačních a systémových sil.

Současným projektem profesora Zimbarda je Heroic Imagination Project (Projekt hrdinské imaginace), neziskový projekt věnovaný výzkumu hrdinství a tvorbě vzdělávacích materiálů založených na tomto výzkumu, nejen ve Spojených státech, ale i v jiných částech světa. Cílem projektu, který pracuje s příklady překvapivých hrdinských činů v mezních situacích, je inspirovat a připravit „obyčejné” lidi pro roli tzv. „hrdinů v záloze” (“everyday heroes“). Jedním z příkladů ztělesňujících koncept hrdinské imaginace je pro profesora Zimbarda Václav Havel.

V rámci přednášky a diskuze, kterou pořádá Památník ŠOA o.p.s. a Centrum současného umění DOX, představí profesor Zimbardo Heroic Imagination Project (Projekt hrdinské imaginace), který je hlavní inspirací pro budoucí koncept vzdělávacích programů Památníku ticha Bubny.

Zrekonstruované nádraží Praha − Bubny, ze kterého bylo deportováno více než 50 000 pražských židů, se v budoucnu stane místem veřejného dialogu o odkazu obětí, motivech pachatelů, a především o zásadní roli mlčící většiny v dobách, kdy se pasivita stává obecným ohrožením. Cílem je vytvořit zde živé centrum se stálou expozicí, kde budou realizovány i krátkodobé výstavy a především vzdělávací programy pro odbornou i širokou veřejnost, jejichž důležitým inspiračním zdrojem je právě projekt profesora Philipa Zimbarda.

Hosté večera:

Jiří Stránský – spisovatel

Václav Velčovský – náměstek ministryně školství

Philip Zimbardo byl předsedou Americké psychologické asociace, pro televizi PBS vytvořil a komentoval oceněný seriál Discovering Psychology (Objevování psychologie) a napsal více než 50 knih a 400 odborných a populárně naučných článků a esejů. K jeho známým publikacím patří Shyness - What Is It? What To Do About It? (Stydlivost - co to je? A co s tím?), The Shy Child (Stydlivé dítě), The Time Paradox (Paradox času) a The Lucifer Effect (Luciferův efekt). Poslední jmenovaná kniha, v níž profesor Zimbardo shrnul svůj výzkum na téma „jak se z hodných lidí stávají zlí“, se stala inspirací pro stejnojmennou výstavu v Centru DOX v roce 2011.


Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude tlumočena do češtiny.

MOŽNOST REZERVACÍ MÍST JE JIŽ UKONČENA. Záznam přednášky bude možné vidět na Vimeo kanálu centra DOX: https://vimeo.com/doxprague.  

 

 

Den otevřených dveří v Psychiatrické nemocnici Bohnice 10. 10. 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
CELÉ ODPOLEDNE (13:00 – 16:00) MŮŽETE NAVŠTÍVIT:
13:00 „Komentovaná prohlídka Elektrokonvulzní terapie“
prim. MUDr. Věra Strunzová, prim. MUDr. Jan Hajíček (sraz ve 13:00 u oddělení č. 22)
14:00 „Náboženská zkušenost jako nástroj sebedůvěry“
Mgr. Jiří Chvála (kostel sv. Václava)
14:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
15:00 „Středisko hiporehabilitace“
Mgr. Daniela Münichová (sraz u jízdárny – Socioterapeutická farma)
15:00 „Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“
PhDr. Václav Červenka (sraz před Centrální terapií)
16:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
16:00 „Centrum krizové intervence“
Josef Gabriel (budova CKI – přízemí)
16:15 „Čtení textu z Bible a společná reflexe“
Pavel Hynek (kostel sv. Václava)
17:00 „Denní stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním“
Petr Koubíček (budova CKI – přízemí)
18:00 „Komentovaná prohlídka Peer klubu PNB“
Bc. Marek Remiš (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
18:15 „Člověk s duševním onemocněním a práce v Green Doors z.ú.“
Mgr. Jan Socha (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
19:30 Leroy Duncan (koncert v Klubu V. kolona)
20:30 Václav Koubek (koncert v Klubu V. kolona)
 TERAPEUTICKÉ DÍLNY PNB - CENTRÁLNÍ TERAPII, KOŠÍKÁŘSKOU A PAPÍRENSKOU DÍLNU (CKI)
& SKLÁŘSKOU DÍLNU (u Hospicu Štrasburk)
 ARTEATELIÉR U JOHANKY (oddělení č. 5, zadní vchod)
 STŘEDISKO HIPOREHABILITACE, SOCIOTERAPEUTICKOU FARMU, ÚTULEK BOHNICE
 KOSTEL SV. VÁCLAVA
 CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PORADNY (oddělení č. 4)
 ČAJOVNU 13. KOMNATA (u tenisových kurtů)
 KNIHOVNU PNB
 SKAUTSKÉHO STŘEDISKO STOPAŘI (u tenisových kurtů)
www.bohnice.cz
10. 10. 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
13:00 „Komentovaná prohlídka Elektrokonvulzní terapie“
    prim. MUDr. Věra Strunzová, prim. MUDr. Jan Hajíček (sraz ve 13:00 u oddělení č. 22)
14:00 „Náboženská zkušenost jako nástroj sebedůvěry“
    Mgr. Jiří Chvála (kostel sv. Václava)
14:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
    Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
15:00 „Středisko hiporehabilitace“
    Mgr. Daniela Münichová (sraz u jízdárny – Socioterapeutická farma)
15:00 „Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“
    PhDr. Václav Červenka (sraz před Centrální terapií)
16:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
    Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
16:00 „Centrum krizové intervence“
    Josef Gabriel (budova CKI – přízemí)
16:15 „Čtení textu z Bible a společná reflexe“
    Pavel Hynek (kostel sv. Václava)
17:00 „Denní stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním“
    Petr Koubíček (budova CKI – přízemí)
18:00 „Komentovaná prohlídka Peer klubu PNB“
    Bc. Marek Remiš (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
18:15 „Člověk s duševním onemocněním a práce v Green Doors z.ú.“
    Mgr. Jan Socha (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
19:30 Leroy Duncan (koncert v Klubu V. kolona)
20:30 Václav Koubek (koncert v Klubu V. kolona)
 
Celé odpoledne (13:00 -16:00) můžete navštívit:
 TERAPEUTICKÉ DÍLNY PNB - CENTRÁLNÍ TERAPII, KOŠÍKÁŘSKOU A PAPÍRENSKOU DÍLNU (CKI)
& SKLÁŘSKOU DÍLNU (u Hospicu Štrasburk)
 ARTEATELIÉR U JOHANKY (oddělení č. 5, zadní vchod)
 STŘEDISKO HIPOREHABILITACE, SOCIOTERAPEUTICKOU FARMU, ÚTULEK BOHNICE
 KOSTEL SV. VÁCLAVA
 CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PORADNY (oddělení č. 4)
 ČAJOVNU 13. KOMNATA (u tenisových kurtů)
 KNIHOVNU PNB
 SKAUTSKÉHO STŘEDISKO STOPAŘI (u tenisových kurtů)
www.bohnice.cz
10. 10. 2016
 

Psychosobota a psychovíkend

S potěšením Vám mohu oznámit, že jsme našli společný termín na podzimní psychosobotu. Psychosobotu zrealizujeme ve stejném složení jako loni. Vypadá to, že nejvhodnější den je 12. listopadu. Ještě musíme požádat vedení školy a pana Kárného, jestli je možné si půjčit nějakou místnost. Podrobnosti k časovému harmonogramu a programu budou zveřejněny později, zatím je jasné, že program bude odlišný, aby byl atraktivní i pro loňské absolventy.
Pravidlo loňského roku také ponecháme - nejdříve nabízíme aktivitu studentům psychologického semináře, potom ostatním studentům. Počet míst je omezený. Prozatím počítáme s počtem 12 - 16 studentů.
Kdo má zájem, nechť mi napíše na mail.
30. 9. 2016
 

PL Bohnice a přednáška z APLY

Přestože jsme o tom již hovořili na semináři, připomínám, že došlo ke změně termínů. Na oba semináře budete spojeni s pátým ročníkem.
Po přesunu z řijna půjdeme na celý program do PL Bohnice ve středu 2. listopadu. Strávíme v areálu více než celé dopoledne. Čeká nás exkurze do arteterapeutických a psychoterapeutických dílen, přednáška MUDr. Davida (o tu bychom v říjnu přišli) a workshop. Do školy se budete vracet od 7. vyučovací hodiny.
Přednáška o poruchách autistického spektra proběhne ve škole - bude ve středu 16. listopadu první a druhou vyučovací hodinu v učebně číslo 214. Tuto přednášku jsme již v minulosti měli a byla skvělá, povede ji paní Ing. Čáslavská, která se této problematice věnuje dlouhou dobu. Rozhodně se nejedná jen o suchou teorii. Spousta fotografií, příběhů s klienty, kazuistik. Možnost zeptat se na vše, co Vám bude zajímat.
Máte se na co těšit.