místo maturitního semináře v pondělí 21. listopadu se budeme věnovat Příběhům bezpráví.

akce proběhne v aule školy a máme pozvaného hosta - Jaroslava Hutku

MINULOST NEVYFOTÍTE. PTEJTE SE TĚCH, KTEŘÍ TO ZAŽILI.

12. ročník na téma příběhů lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.

Už dvanáctým rokem seznamujeme žáky základních a středních škol s naší moderní historií. Prostřednictvím filmů a setkání s pamětníky přibližujeme mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky.

  •  

Téma aktuálního ročníku

V letošním roce se zaměřujeme na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K vybranému tématu školám nabízíme snímky o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.