Vítejte na našem webu

Při výuce základů společenských věd  na GJN došlo k velké změně. Vyučující se specializují na své obory a ve francouzských třídách jsme začali s výukou odborných předmětů již v prvním ročníku. Také se rozšiřuje nabídka seminářů pro páté a šesté ročníky.

Tento web vznikl jako pomocník pro studenty GJN, kteří v daném školním roce studují psychologii a sociologii (tzn. 1.C, D a letos ještě všechny 3. ročníky), vybrali si psychologický seminář či seminář věnující se přípravě na maturitu. Informace poskytuje také třídám 4. C a D. Rovněž zde najdou rubriku budoucí maturanti ze ZSV a ZSV - psychologie.

Postupně zde budete nacházet úkoly i s daty, do kdy se mají plnit, termíny testů a důležité novinky.

Zároveň  se pokusím ukázat, co zajímavého se v ZSV dělo a děje.